Premiera DVD: 16.11.2012
Scooby-Doo: Wielka draka wilkołaka
Big top, Scooby-Doo!
Polski dubbing

 

Premiera DVD: 12.10.2012
Scooby-Doo:Wszystkiego upiornego!
(Happy Spook-Day, Scooby-Doo)
Polski dubbing
Premiera DVD: 06.07.2012
Scooby-Doo i potworne safari
Scooby-Doo and safari creatures
Polski dubbing

 

Premiera DVD: 08.06.2012
Scooby-Doo! Wehikuł Tajemnic
(Scooby-Doo And The Mystery In Motion)
Polski dubbing
Premiera DVD: 11.05.2012
Scooby-Doo! 13 strasznych opowieści. Upiorne hece na całym świecie (2 DVD)
Scooby-Doo! 13 Spooky Tales Around The World

 

   

GALAPAGOS Sp. z o.o.
ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, tel.: 22 885 26 75 (76), fax: 22 885 26 77, NIP: 521-344-54-09
 

Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
REGON: 140867489 NUMER KRS: 0000280546, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 50.000 PLN.