Premiera DVD: 01.12.2008
Pakiet Scooby-Doo ze skarbonką (2 DVD)
Scooby-Doo Pack with Money Box (2 DVD)

 

Premiera DVD: 01.12.2008
Scooby-Doo: Strachy na lachy (2 DVD)
(Scooby-Doo: Halloween's Pack (2 DVD))
Premiera DVD: 14.11.2008
Pakiet Scooby-Doo z szalikiem (2 DVD)
Scooby-Doo Box with scarf (2 DVD)

 

Premiera DVD: 24.10.2008
Scooby-Doo i Król Goblinów
(Scooby-Doo and the Goblin King)
Polski dubbing
Premiera DVD: 08.08.2008
Kudłaty i Scooby-Doo na tropie, Cz. 2
Shaggy and Scooby-Doo Get a Clue, Vol. 2
Polski dubbing

 

   

GALAPAGOS Sp. z o.o.
ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, tel.: 22 885 26 75 (76), fax: 22 885 26 77, NIP: 521-344-54-09
 

Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
REGON: 140867489 NUMER KRS: 0000280546, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 50.000 PLN.