Premiera DVD: 31.07.2007
Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie
Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed
Polski lektor

 

Premiera DVD: 31.07.2007
Scooby-Doo ahoj piraci
(Scooby-Doo Pirates Ahoy! )
Polski dubbing
Premiera DVD: 31.07.2007
Scooby-Doo i ciarki koszmarki
Scooby-Doo's Creepiest Capers
Polski dubbing

 

Premiera DVD: 31.07.2007
Scooby-Doo i cyber pościg
(Scooby-Doo and the Cyber Chase )
Polski dubbing
Premiera DVD: 31.07.2007
Scooby-Doo i duch czarownicy
Scooby-Doo and the Witches Ghost
Polski dubbing

 

   

GALAPAGOS Sp. z o.o.
ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, tel.: 22 885 26 75 (76), fax: 22 885 26 77, NIP: 521-344-54-09
 

Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
REGON: 140867489 NUMER KRS: 0000280546, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 50.000 PLN.