strzałka do góry
Rejestracja w Klubie Scooby-Doo!
Wypełnij jeśli nie masz konta w Klubie Scooby-Doo!

Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Hasło:
Rok urodzenia:
Płeć:


Adres do korespondencji:
Ulica:
Nr domu i mieszkania:
Kod pocztowy:
Miasto:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od GALAPAGOS Films
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez GALAPAGOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowczej 22.

Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest GALAPAGOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowczej 22. GALAPAGOS Sp. z o.o. zapewnia każdemu Uczestnikowi konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zrozumiał treść niniejszej noty i wyraża zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przez GALAPAGOS Sp. z o.o. celem wykonania ciążących na GALAPAGOS Sp. z o.o. zobowiązań jako organizatora konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w trybie przepisów ustawy O ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

Oświadczam, że zapoznałem się z dostarczonym mi regulaminem i zobowiazuję się do jego przestrzegania.